Specialistvarumärke inom träskydd

Cuprinol Facebook Cuprinol Instagram Cuprinol Pinterest

DÖRR- OCH FÖNSTERFÄRG V

  • Glans: Halvblank
  • Förpackning: 1L, 2.5L
  • Antal strykningar/behandlingar: 2
  • Torktid (timmar): 2
  • Övermålningsbar efter (timmar): 4
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: Pensel, rulle, spruta

Produktbeskrivning

Snabbtorkande dörr och fönsterfärg, torkar på två timmar. Produkten kan även användas för att måla till exempel trädgårdsmöbler. Du får ett mycket gott ¨skydd på alla ytor, kanter och hörn, utvändigt och mellan fönsterbågarna. En vattenburen färg som fungerar utmärkt för både nymålning och ommålning. Utsedd som Best in Test enligt Danish Technological Institute, vid test av blockingegenskaperna (det som gör att frägytan är klibbfri och det går att stänga dörrar och fönster).

Behandling

Nymålning
1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).
Impregnera hela fönsterbågen med Cuprinol Grundolja Träbas V.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med Casco Window Seal Fönsterfog, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg VOmmålning
1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V.
Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Kitta med Casco Window Seal Fönsterfog vid behov, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
5. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

Produktdatablad

Ladda ner våra datablad: