Tavling

Vinn färg eller olja från Cuprinol !

Cuprinol fyller 60 år, våren har kommit och det är hög tid att olja och måla sitt trä. Behöver du eller känner du någon som behöver skydda sitt trä? Tagga dig själv eller den personen på Cuprinol facebook tävlingen, så har du eller de chansen att vinna Cuprinol-produkter. Vi drar fem vinnare den 11 maj och 1:a pris är Cuprinol-produkter för 4 000 kr och 2:a-5:e pris för 1 000 kr. Lycka till!

Vi drar fem vinnare d. 11 maj. 1:a pris är Cuprinol-produkter för 4 000 kr och 2:a-5:e pris för 1 000 kr. Lycka till! 

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår mellan 2020-04-27 - 2020-05-10 och anordnas av AkzoNobel.

 

Tävlingsdetaljer

Vem kan tävla?
Du måste vara 18 år för att delta. Endast personer folkbokförda i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på AkzoNobel och övriga samarbetspartners eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. 

Curpinol hus
Vad vinner man?

Vi drar fem vinnare d. 11 maj. 1:a pris är Cuprinol-produkter för 4 000 kr och 2:a-5:e pris för 1 000 kr.  Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Om inte annat anges ansvarar AkzoNobel inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Cuprinol olie
Hur vinner man?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury på AkzoNobel. Efter tävlingsperiodens slut väljer AkzoNobel ut 5 vinnare bland de tävlande bidragen.
Om du är vinnaren blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut, dock senast 2020-05-15. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom 2 veckor efter vi kontaktat dig eller efter en första påminnelse, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Juryns beslut kan inte överklagas.
Vinnaren kontaktas via en kommentar och ett direktmeddelande på facebook. 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

AkzoNobel tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.
Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. AkzoNobel förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.
Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer AkzoNobels beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. AkzoNobel förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

AkzoNobel förbehåller sig rätten att använda insända eller upplagda bidrag i sin marknadsföring om vinnaren samtycker. Vinnaren har rätt att ta tillbaka sitt godkännande när hen vill. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

Tryckfel och avsiktliga missförstånd

AkzoNobel eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.