Tips & råd om målning

Nedan visas de vanligaste frågorna vi brukar få samt svaren till dessa. Hittar du inte svar på din fråga här så vänd dig till din butik eller kontakta oss.

När är det lämpligt att börja måla min fasad och mina fönster?
När yttemperaturen är mer än 5 grader, det brukar innebära att lufttemperaturen skall vara ca 10 grader. Allra bäst är det att måla vid mulet väder i ca 20 grader och när träet är torrt och har en fuktkvot lägre än 16%.

Varför är fukt farligt för mitt trä?
När trä torkar ut, bildas sprickor, som är mottagliga för fukt. Fukten kan orsaka svåra attacker av röta och svamp. Om träets fuktighet överstiger 20%, kan svampar angripa träets huvudkomponenter och bryta ner dess struktur och styrka.

Mögel och blånad missfärgar träet, men bryter inte ner det. Alger bryter inte heller ner träet. Angreppen binder dock fukt och ökar risken för en mer allvarlig nedbrytning. Tänk på att ta bort grönalger och liknande innan du behandlar träet, annars får behandlingen dålig vidhäftning.

Vilken färg ska jag använda till min fasad om jag vill måla med oljefärg och hur målar jag?
Cuprinol Fasadfärg Plus är en täckande vattenburen oljefärg för målning av fasader. Den har hög torrhalt och bildar tjocka färgskikt. Ingen grundmålning behövs vilket sparar tid vid nymålning. Färgen har ändå lång hållbarhet.Gör så här: Vid nymålning bör man grundolja hela ytan med Cuprinol Grundolja, man skall alltid olja utsatta ställen som ändträ, vindskivor mm. Vid ommålning: Skrapa bort löst sittande färg. Tvätta av huset med Cuprinol Målartvätt. Mögel och/eller alger tvättas bort med Cuprinol Hustvätt. Pågrunda trärena fläckar med Cuprinol Grundolja. Måla 2 gånger med Cuprinol Fasadfärg Plus.

Att tänka på: Man ska inte måla i direkt solsken. Sopa av huset före målning. Det finns alltid smuts, sågspån etc som bör tas bort. Allra bäst är det att måla vid mulet väder i ca 20 grader och när träet har en fuktkvot lägre än 16%. Måla ej heller för sent på dagen, framför allt i början och i slutet av säsongen.

Vilken färg ska jag använda till min fasad om jag vill måla med akrylatfärg och hur målar jag?
Cuprinol Täckfärg är en täckande vattenburen akrylatfärg för målning av fasader. Färgen har lång glans och kulörbeständighet den är miljömärkt med Svanen.Gör så här: Skrapa bort löst sittande färg. Tvätta av huset med Cuprinol Målartvätt. Mögel och/eller alger tvättas bort med Cuprinol Hustvätt. Pågrunda trärena fläckar med Cuprinol Grundolja och sedan med Cuprinol Trägrund V. Måla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg.
Att tänka på: Vid nymålning bör man grundolja hela ytan med Cuprinol Grundolja, man skall alltid olja utsatta ställen så som ändträ vindskivor mm samt grunda med Cuprinol Trägrund V. Man ska inte måla i direkt solsken. Sopa av huset före målning. Det finns alltid smuts, sågspån etc som bör tas bort. Allra bäst är det att måla vid mulet väder i ca 20 grader och när träet har en fuktkvot lägre än 16%.

Hur oljar jag mitt tryckimpregnerade trädäck?
Cuprinol Träolja V är ett är ett bra alternativ ifall man vill olja sitt tryckimpregnerade trädäck. Nackdelen med olja utan pigment är att underhållet blir större. Man får helt enkelt behandla träet ofta för att det ska hålla sig fräscht och vackert. OBS! Vi rekommenderar att man låter lärkträdäck förbli obehandlade. Om man vill olja trädäcket i en kulör går det även bra att bryta Cuprinol Träolja V, då förlänger du hållbarheten avsevärt på grund av att pigmenten skyddar mot UV-ljus.
Gör så här: Borsta rent trädäcket. Tvätta med Cuprinol Tralltvätt, skölj bort med rikligt med vatten och låt torka. Se till att träet är torrt och rent. Penselstryk 1-2 gånger med Cuprinol Träolja V. Torka bort överflödig olja med en ren trasa. Tryckimpregnerat trä är ofta för fuktigt att måla eller olja när det är nyinköpt. Vänta tills fuktkvoten är lägre än 16 % (3-6 månader) innan du behandlar. Allra bäst är det att olja vid mulet väder i ca 20 grader samt att det inte finns risk för dagg eller regn de närmsta 6 timmarna.

Hur målar jag mina vindskivor?
Välj täckande färg för längst hållbarhet. Gör så här: Skrapa bort löst sittande färg. Pågrunda trärena fläckar med Cuprinol Grundolja. Grundmåla med Cuprinol Trägrund V. Färdigstryk 2 gånger med Cuprinol Träfärg. Alternativ att slopa Cuprinol Trägrund V och färdigmåla med Cuprinol Fasadfärg Plus. Allra bäst är det att måla vid mulet väder i ca 20 grader och när träet har en fuktkvot lägre än 16%.

Hur målar jag mina fönster?
Välj täckande fönsterfärg för lång hållbarhet. Gör så här: Skrapa bort löst sittande färg. Pågrunda trärena fläckar med Cuprinol Grundolja. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V.  Måla 2 gånger med Cuprinol Fönsterfärg V.

Att tänka på: Måla ej i direkt solsken. Måla ej för sent på dagen.

Hur målar jag mina trädgårdsmöbler?
Grundolja ändträ med Cuprinol Grundolja. Grundoljan kan med fördel användas på hela möbeln. Grundmåla med Cuprinol Trägrund V. Färdigstryk 2 gånger med Cuprinol Dörr- Fönsterfärg V.

Att tänka på: möblerna måste vara torra och rena.

Hur målar jag mitt staket?
Grundolja nytt eller bart trä med Cuprinol Grundolja. Grundmåla med Cuprinol Trägrund V. Färdigstryk 2 gånger med Cuprinol Träfärg.

Att tänka på: staketet måste vara torrt och rent. Allra bäst är det att måla vid mulet väder i ca 20 grader och när träet har en fuktkvot lägre än 16%.

Hur laserar jag mitt förråd?
Grundolja utsatta ytor med Cuprinol Grundolja. Kan med fördel användas på hela ytan. Stryk ytan 2 ggr med Cuprinol Fasadlasyr i önskad färgton. Stryk i panelens längdriktning för att undvika överlappning. Allra bäst är det att måla vid mulet väder i ca 20 grader och när träet har en fuktkvot lägre än 16%.