Måla dörr och fönster

Måla om dörrar och fönster

Fönster är utsatta byggdelar som kräver extra underhåll. Särskild uppmärksamhet krävs runt listerna på fönster och på dörrar med glasrutor. Fönsterlister – särskilt bottenfönsterlister – utgör ett särskilt problem för fönster och dörrar med glasrutor.